Donaties

Doneren aan Stichting Uniek Curaçao

De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid, maar heeft wel een dagelijks programma in de natuur. Elke dag wordt er hard gewerkt om Curaçao toegankelijk en schoon te houden voor iedereen. Er worden 7 dagen per week werkzaamheden uitgevoerd.

In de visie van de stichting is de enige oplossing om Curaçao daadwerkelijk schoon te krijgen en een einde te maken aan de verpaupering van de natuur, te handelen met een continuïteitsvisie. Noch Selikor noch natuur- & milieuorganisaties handelen vanuit een continuïteitsgedachte. De burgerinitiatieven of aanpak van andere organisaties berust op incidentele activiteiten (eenmalig).

Het wegvallen van de stichting en daarmee de continuïteit zal meer dan 30 gebieden terug laten keren naar kleine landfills en parken of recreatieplaatsen naar verpauperde natuurgebieden. Laat de stichting voortbestaan en doneer voor continuïteit!

Doneren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld eenmalig, maandelijks of jaarlijks. Donaties kunnen middels overboeking of contant op kantoor van de stichting gedaan worden. Het doneren kan ook op andere manieren. U kunt namelijk ook materiaal doneren in plaats van geld. Doneren kan ook voor een specifiek project, zo kunt u bijvoorbeeld een steentje bijdragen aan onze crowdfunding voor de Natuur- & Cultuurgids Curaçao (zie foto).

Help de stichting om Curaçao toegankelijk en schoon te houden.
Bij voorbaat dank voor uw steun!

 

Rekeningnummer: 87218007
Ten name van: Stichting Uniek Curaçao
Bank: Maduro & Curiel’s Bank N.V. Curacao
BIC/SWIFT Code: MCBKCWCU
Beschrijving: “Donatie” (met eventuele specificatie waar de donatie voor bedoeld is)

 

Fondsenwerving ontwikkeling 3-delige natuurgids 2021-2022

Momenteel is de stichting bezig met een enorm project: de ontwikkeling van een “Natuur- & cultuurgids Curaçao”. Dit is een bundel van 3 boeken die een complete beschrijving zullen geven van ons eiland in de talen Papiamentu, Engels en Nederlands. Voor dit project zijn we actief op zoek naar financierders. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheden tot sponsoring maken we graag een afspraak. Vul je contactgegevens in via het contactformulier of mail ons direct: uniekcuracao@gmail.com