Donaties

Doneren aan Stichting Uniek Curaçao

De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid, maar heeft wel een dagelijks programma in de natuur. Elke dag wordt er hard gewerkt om Curaçao toegankelijk en schoon te houden voor iedereen. Er worden 7 dagen per week werkzaamheden uitgevoerd.

In de visie van de stichting is de enige oplossing om Curaçao daadwerkelijk schoon te krijgen en een einde te maken aan de verpaupering van de natuur, te handelen met een continuïteitsvisie. Noch Selikor noch natuur- & milieuorganisaties handelen vanuit een continuïteitsgedachte. De burgerinitiatieven of aanpak van andere organisaties berust op incidentele activiteiten (eenmalig).

Het wegvallen van de stichting en daarmee de continuïteit zal meer dan 30 gebieden terug laten keren naar kleine landfills en parken of recreatieplaatsen naar verpauperde natuurgebieden. Laat de stichting voortbestaan en doneer voor continuïteit!

Doneren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld eenmalig, maandelijks of jaarlijks. Donaties kunnen middels overboeking of contant op kantoor van de stichting gedaan worden. Het doneren kan ook op andere manieren. U kunt namelijk ook materiaal doneren in plaats van geld. Doneren kan ook voor een specifiek project, zoals ons educatieproject Konosé bo isla.

Help de stichting om Curaçao toegankelijk en schoon te houden.
Bij voorbaat dank voor uw steun!

 

Bankgegevens voor algemene donaties:
Rekeningnummer: 87218007
Ten name van: Stichting Uniek Curaçao
Bank: Maduro & Curiel’s Bank N.V. Curacao (MCB)
BIC/SWIFT Code: MCBKCWCU

Bankgegevens voor het educatieproject Konosé bo isla:
Rekeningnummer: 34147905
Ten name van: Stichting Uniek Curacao
Bank: Maduro & Curiel’s Bank N.V. Curacao (MCB)
BIC/SWIFT Code: MCBKCWCU