Algemeen

Algemeen natuurbeleid

Stichting Uniek Curaçao is geen natuurorganisatie bij uitstek (zie ook de andere sectoren). Natuur is belangrijk voor de samenleving en dient vooral op Curaçao de schadelijke erosie tegen te gaan. Onder andere om deze redenen dient de natuur beschermd te worden tegen verval, misbruik, schadelijke ontginning en vervuiling.

De stichting stelt wel dat de mens centraal staat in de natuurbescherming, niet de natuur zelf. Veel natuur wordt verwaarloosd door nonchalance en onverschilligheid. Niet alleen de natuurliefhebber, maar ook de mens in het algemeen heeft de natuur nodig om goed en kwalitatief te recreëren. In het gezonder leven speelt de natuur een grote rol.

Het is belangrijk dat een natuurgebied gefaciliteerd wordt met bijvoorbeeld bankjes op de wandelroutes, wegbewijzeringen, rustplekken met picknicktafels en speeltuinen voor de kinderen in parkgebieden. De verblijftijd van de bezoekers wordt verlengd en genereert sociale controle.

Wat essentieel is, is dat natuurgebieden en stranden gratis en 24/7 toegankelijk zijn.

Dit is een belangrijk aspect om een tweedeling onder de bevolking te voorkomen waarbij alleen financieel draagkrachtigen overal kunnen wandelen of vertoeven en mindervermogenden uit parken en natuur (wandelgebieden) geweerd worden. De organisaties die natuurgebieden afsluiten en entree vragen, werken niet duurzaam en zijn niet publieksvriendelijk.

Het is een gevoelskwestie dat een Curaçaoënaar niet voor elk stukje Curaçao moet betalen om er te vertoeven. Ook bij de draagkrachtigen ontneemt het dan zijn/haar gevoel van vrijheid.

Hetzelfde geldt voor de bezoeker van het eiland. Ook in dit geval wordt door een aaneenschakeling van het vragen van entreegelden de vrijheid aangetast.

De natuur levert de bezoeker een vrijheidsgevoel!