Geschiedenis

Het ontstaan van de stichting

Stichting Uniek Curaçao is in 1991 ontstaan als werkgroep tijdens een cursus van het Curaçao Tourism Development Bureau, waarna de groep verder ging als projectgroep. Er werden diverse foto-tentoonstellingen georganiseerd en publicaties uitgebracht waarin Curaçao als bijzonder en uniek eiland gepromoot werd.

De visie in die tijd was: hoe klein het eiland ook mag zijn, het heeft een grote schatkist aan cultuur en natuur dat niet genoeg wordt gewaardeerd. De kennis van de aanbieders van het Curaçaos toeristisch product was zeer beperkt en slechts minder dan 5% van de mogelijkheden werd aangeboden.

In het najaar van 1992 werd de projectgroep een officiële stichting. De oprichters werkten eerst vooral vanuit toeristisch oogpunt. Gedurende de daaropvolgende jaren is niet alleen het aanbod van excursies gegroeid, de nadruk ging ook steeds meer liggen op het laten kennismaken van de Curaçaoënaar met zijn eigen eiland, het ‘Konosé bo isla’ (ken je eigen eiland) principe. Deze uitdrukking kwam tot stand door de samenwerking met de grootste krant van Curaçao: De Extra. De column ‘Konosé Bo Isla’ gaf verslag over de bijzondere plekken van het eiland. Een interessant gevolg van deze aanpak was dat het wijkorganisaties aanzetten om de stichting te benaderen met verzoeken om hulp. Mede hierdoor raakte de stichting betrokken in buurtexcursies, buurtactiviteiten en wijkverbeteringsprojecten. Daar kwam over de jaren heen het onderhoud en duurzame ontwikkeling van verschillende natuurgebieden op het eiland bij.