Partners

Stichting Uniek Curaçao

Stichting Uniek Curaçao is geheel afhankelijk van donaties en de inkomsten van een aantal gebieden, waar zorg voor wordt gedragen. De stichting wordt namelijk niet gesubsidieerd door de overheid. Maar helaas vergt het werk dat de stichting doet erg hoge kosten. Zo gaat er geld naar de vaste lasten, transport en vooral de continuïteitplanning. We spreken over een continuïteitplanning, omdat er elke dag door de stichting taken worden uitgevoerd die over het hele eiland verspreid zijn. Deze taken lopen uiteen van het opruimen van gedumpt afval, bijhouden van wandelpaden of het legen van de door Uniek Curaçao geplaatste afvalbakken. Het is gebleken dat door deze continuïteit un verzorging (schoonhouden) van een gebied de grove vervuiling stopt.

Het bijhouden van deze taken is essentieel om de toenemende vervuiling te voorkomen. Zo is de parkaanpak (met de vergroting van de sociale controle) en het faciliteren in het algemeen succesvol gebleken voor een sterke daling van de vervuiling. Het zou dan ook een ramp zijn voor Curaçao als door geldgebrek, Stichting Uniek Curaçao haar werkzaamheden en daarmee de continuïteit zou moeten staken.

Interesse om partner of sponsor te worden van Stichting Uniek Curaçao? Neem dan contact op via de contactpagina of mail naar uniekcuracao@gmail.com