Previous
Next

Over de Curaçao Clean Up

Op Curaçao wonen meer dan 160 duizend mensen en ieder van ons produceert dagelijks ongeveer 4,5 kilo afval. Als je over het eiland rijdt, zie je afval langs de weg, op de stranden en zelfs in de zee. Als burgers zijn we allemaal verantwoordelijk om Curaçao schoon te houden. Wij geloven dat er vele perspectieven nodig zijn om de meest haalbare en duurzame oplossingen te creëren om illegale vuilnisbelten en afval uit onze straten, stranden en oceanen te verwijderen. Onze acties zijn dan ook divers en omvatten opruimacties, educatie, bewustwording en preventie.

Het Curaçao Clean Up initiatief is nooit alleen gericht geweest op het opruimen van afval. We streven er ook naar de Curaçaose gemeenschap te verenigen, het bewustzijn te vergroten en echte veranderingen door te voeren om ons uiteindelijke doel te bereiken – een schoon en gezond Curaçao en uiteindelijk een gezonde planeet!

Naast de landelijke schoonmaakactie, de jaarlijkse CURAÇAO CLEAN UP DAY, neemt de stichting ook het initiatief tot het organiseren van de ‘After-Fuik Clean Up’ aan het begin van elk jaar en andere Clean Up evenementen in verband met bijvoorbeeld Earth Day die jaarlijks op 22 april wordt gevierd.

De stichting Curaçao Clean Up werkt onvermoeibaar aan één gemeenschappelijk doel; een schoner en gezonder milieu voor de inwoners van Curaçao en toekomstige generaties. Om dit doel te bereiken hebben we jullie steun nodig! We kunnen het lot van ons milieu niet alleen in handen van onze regering laten. Wij geloven dat actieve burgers leiden, overheden volgen en technologie mogelijk maakt.

 

Hoe het begon

Curaçao Clean Up begon als een grassroots initiatief, toen een groep actieve burgers van verschillende organisaties besloot de krachten te bundelen en actie te ondernemen. Het koste 3 maanden van intensieve planning en de genereuze fondsen van vele bedrijven uit de particuliere sector. Op 21 september 2013 verzamelden meer dan 1.700 betrokken vrijwilligers in iets meer dan 4 uur tijd 498.000 kilo illegaal afval in de straten van Curaçao. We hebben laten zien dat we met vereende krachten veel kunnen doen!

Onder normale omstandigheden zouden landelijke schoonmaakacties van deze omvang de Curaçaose overheid minstens drie jaar en een paar miljoen gulden hebben gekost om dezelfde hoeveelheid illegaal afval op te ruimen. Wij doen het al 4 jaar lang jaarlijks met steun van vrijwilligers, voor gemiddeld ANG 55.000 in 3 maanden tijd.

Bezoek onze eigen website voor meer informatie of om een cleanup in organiseren!!