Previous
Next

Werksector milieu

Voor de milieusector heeft de stichting als doel gesteld zoveel mogelijk clean-ups te organiseren, of eraan deel te nemen, en initiatieven daartoe te ondersteunen. De visie is dat een schoon eiland niet alleen het toerisme dient, maar ook de lokale recreatie verbetert. In geval van milieu-incidenten levert de stichting bijstand en is de missie zoveel mogelijk vrijwilligers op de been te brengen en de schoonmaak te coördineren. Zoals bijvoorbeeld bij de oil spill in 2012 en 2015 en het probleem van grote hoeveelheden sargassumwier in de baaien aan de noordkust van 2016 t/m 2019. Er is tevens gewerkt aan een rapportage en planning om een toekomstige oil spill direct en adequaat aan te pakken. Hetzelfde geldt voor de aanpak van het sargassumwier.

De stichting organiseert of neemt deel aan grootschalige clean-ups. Ook wordt er samengewerkt met Clean-Up -The World, Mileudienst, Reefcare, Fundashon Liempi en Bonita (Selikor). Hierdoor werden steeds meer activiteiten gericht op het milieu. Zo is er bijvoorbeeld meegeholpen bij de oilspill in Jankok (2012) en het Sargassum probleem 2015-2019.