.
Previous
Next

Werksector natuur

De natuursector (onderhoud en bescherming) werkt met de duurzame bepalingen en bijvoorbeeld volgens het Ramsar verdrag, Eilandelijk ontwikkelingsplan (EOP), Thread Lightly, Cites verdrag, en meer.

De missies zijn: elk verpauperd stuk groengebied omzetten in parken of plantsoenen en te propageren, ernaar te streven, dat elke baai of natuurgebied gratis toegankelijk moet zijn voor de lokale bevolking en bezoekers.

Veel excursies en wandelingen werden in de natuur gehouden. De vervuiling was toentertijd groot en gedeelten van het bos (mondi) zelfs ontoegankelijk. Er werd regelmatig afval gedumpt en in het onderhoud  zat geen regelmaat (of helemaal niet). Er is daarom met vrijwilligers van de stichting een start gemaakt om consequent te gaan opruimen, paden te snoeien, borden en slagbomen te plaatsen, etc. Het wandelnet werd uitgebreid en er werden faciliteiten aangebracht waaronder zitbankjes, picknicktafels, wegbewijzering en nog veel meer.

Tegenwoordig zet de stichting vervuilde of verpauperde natuurgebieden om in parken of recreatie gebieden. Dit heeft tot gevolg dat de sociale controle aanzienlijk is uitgebreid. Ook heeft Uniek een aantal gebieden in beheer gekregen of een zorgcontract of samenwerkingsverband met diverse organisaties. Door al deze ontwikkeling is de natuurbescherming een hoge prioriteit geworden.