Vorige slide
Volgende slide

Organisatie

Organisatie

Stichting Uniek Curaçao is een Curaçaose onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en heeft gekozen zonder subsidie en commerciële activiteiten (zoals entreegeld) te werken. De inkomsten zijn afkomstig uit bijdragen voor de gestelde doelen, donaties en sponsoring/fundraising.

De stichting heeft een algemeen bestuur dat zich o.a. bezighoudt met beleidszaken en vertegenwoordiging van de organisatie. Daarnaast heeft de stichting een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit medewerkers die vaste taken hebben of projecten managen. Zij begeleiden stagiairs en vrijwilligers en sturen de dagelijkse werkzaamheden aan in het kantoor en in het veld. Er is geen hiërarchie, degene die de meeste kennis over een bepaald project/onderdeel bezit, krijgt daarin een coördinerende rol. De medewerkers worden bijgestaan door diverse deskundigen en adviseurs.

De stichting fungeert als een open werkplaats. Iedereen is welkom om als vrijwilliger te participeren in de werkzaamheden van de stichting, of aan een zelf ingebracht project. Boeken, naslagwerk, materialen en dergelijke staan ter beschikking voor diegenen die zich belangeloos inzetten voor cultuur en natuur.